eBOOK 4

BERNARDUS MICHIEL VERHEUL 1886 - 1963

TUSSEN SCHELDE - LOODSENTRADITIE  EN SCHELDE - SCHEEPSWERFGLORIE

 

Auteur Han Kamermans                 98 p., 120  afb (vooral uit Zierikzee), in PDF-formaat                             2009/2010

 

Terug naar HOME

 

Dit eBook is ontstaan als laatste publicatie in de serie van in het geheel 4 eBooks  over de Vlissingse familie Kamermans en haar voorouders (inclusief “kouwe kant”)  – en wel als afronding van het geheel. Want in de voorgaande boeken waren met het “Grand Hotel Britannia” (zeebad Vlissingen), het Loodswezen en de

“Stoomvaartmaatschappij Zeeland” (Engeland-“ferry”) reeds drie economische pijlers van de Vlissingse samenleving in de loop der tijden behandeld .Echter nog niet de vierde pijler met de “Koninklijke Maastschappij de Schelde” (KMS-scheepswerf) en dit werd hier nu mogelijk vanwege diverse beroepsmatige en familiaire verbindingen tussen de beide loodsenfamilies Kamermans en Verheul.

Want (protagonist) Bernardus Michiel Verheul was niet alleen getrouwd met Maria Susanna Kamermans, zuster van (vader) Jan Willem Kamermans, maar heeft zijn hele leven ook in (administratieve) dienst van de KMS gestaan. Diverse leden van de loodsenfamilies Kamermans en Verheul hebben verder ettelijke jaren vrijwel

tegelijkertijd in Antwerpen (Schipperskwartier) gewoond.

Bovendien bleek in de loop van de omvattende recherches voor dit boek, dat diverse Verheul-loodsen weer te doen hadden met loodsdiensten voor de Duitse keizer Wilhelm II, die met de keizerlijke zeejacht “Hohenzollern” veelvuldig Vlissingen heeft aangelopen. En (moeder) Elisabeth Kamermans-Clemens is immers groot geworden in dit toentertijd uiterst  bombastische Duitse keizerrijk met zijn onberekenbare keizer Wilhelm II. Maar ook de Engelse koning Eduard VII heeft met de koninklijke zeejacht “Victoria and Albert”  veelvuldig het havenstadje Vlissingen aangelopen om daar op de (directe) treinverbinding naar Berlijn te stappen – beide vorstenhuizen waren immer nauw verwant (Wilhelm II was een kleinzoon van Queen Mary). Beide vorsten hebben daarbij altijd (incognito) in het “Grand Hotel des Bains” (het latere “Grand Hotel Britannia”)(het latere es Bains" gewoond.

 

Graag geziene reacties op dit specifieke KCAMMERMANNS-"family"-initiatief via

e-mail aan kamermans1938(at)gmail.com  ("at" door "@" vervangen)

 

overgenomen uit eBook 4 BERNARDUS MICHIEL VERHEUL

 

   

 

                        VOORWOORD

 

“ons kent ons”

Zeeuws gezegde

 

 Dit alleen op CD verkrijgbare eBook is de afsluiting van een eBook-reeks over de familie Kamermans als zodanig (KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO (2006/2008)), mijn moeder (IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS (2007)) en mijn vader (HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS (2009)). Dit zorgvuldig opgezette werk biedt in deze samenhang en in deze vorm een uniek (voorvaderen-)panorama van de Vlissingse familie Verheul rondom protagonist Bernardus Michiel Verheul (BMV), die getrouwd was met de tien jaar jongere Maria Susanna Kamermans, zuster van Jan Willem Kamermans. Maar ook over het oude Vlissingen alsmede in het bijzonder over scheepswerf de Schelde wordt veel interessante informatie verstrekt – en daarmede ook het beeld afgerond van de vier (economische) pijlers van de Vlissingse samenleving in vroegere jaren:

 

          - zeebad Vlissingen (“Grand Hotel Britannia” etc.) 

          - veerdienst naar Engeland (“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (SMZ))  

          - Nederlands en Belgisch loodswezen 

          - scheepsbouw (“Koninklijke Maatschappij de Schelde” (KMS))

 

Verder is het zo, dat niet alleen Jan Willem Kamermans en Maria Susanna Verheul-Kamermans een buitengewoon hechte familiaire band met elkaar hadden (vooral na het overlijden van Bernardus Michiel Verheul in 1963) maar de beide families Verheul en Kamermans ook in andere dingen veel gelijkenis vertoonden:

 

          - het waren beide loodsenfamilies 

          - de families zijn elkaar reeds in het begin van de 19e eeuw in het havenstadje Zierikzee ontmoet 

          - loodsen resp. familieleden van beide families hebben in de jaren zestig resp. zeventig van de 19e eeuw  (en ook later)

            zo te zeggen “naast mekaar” in de zogeheten “Schippersbuurt” van de havenstad en metropool Antwerpen gewoond. 

          - Bernardus Michiel Verheul en Jan Willem Kamermans hebben beide de familaire loodsentraditie in directe lijn niet

            voortgezet en zijn aan wal bij deVlissingse (maritieme) maatschappijen KMS resp. SMZ “kantoorbediende” geworden. 

          - Bernardus Michiel Verheul was zo zijn hele (beroeps-)leven bij scheepswerf “Koninklijke Maatschappij de Schelde”

            werkzaam, zwager Jan Willem Kamermans zijn hele (beroeps-)leven in dienst van veerdienst “Stoomvaart Maatschappij

            Zeeland”.

 

Het onderhavige werk is echter geen specifiek Verheuls familieboek geworden – dat moeten andere familieleden schrijven, want daarvoor ken ik de (Vlissingse) familie Verheul als zodanig te weinig en beschik ik ook niet over de benodigde familiedocumenten resp. familiefoto’s. Toch denk ik, dat ik op deze manier een mooie bijdrage geleverd heb aan de geschiedenis van deze bijzondere (Vlissingse) familie Verheul rondom protagonist Bernardus Michiel Verheul. In deze samenhang is verder aan te merken, dat het Verheul-verhaal in het kader van de door mij in de afgelopen jaren zo acribisch onderzochte K/C-genealogie een prima afsluiting betekent - en dat is ook goed zo, want er moet op de een of andere manier wel een einde aan komen. 

Het heeft mij in de afgelopen jaar echter veel pleizier gemaakt dat alles te mogen  rechercheren en op te schrijven – en hopelijk zijn er nu of later ook genoeg mensen te vinden, die het de moeite waard vinden deze vele informaties te lezen resp. daarvan gebruik te maken. Moge deze (bescheiden) intentie waar worden.

 

Rijnwaarden, najaar 2009 /voorjaar2010                                                                                       Han Kamermans

     
 

eBook-Download: Bernardus Michiel Verheul 1886 -1963

     
  Terug naar boven  
  Terug naar HOME