INTRODUCTIE

 

Auteur Han Kamermans heeft over de vele wetenswaardigheden met betrekking tot de familie Kamermans als zodanig en zijn eigen voorvaderenlijn vanaf stamvader Arien Camerman (gen 1) tot en met (vader) Jan Willem Kamermans (gen 9) in het geheel 5 elektronische boeken geschreven.

Deze eBooks (in PDF-formaat)zijn verkrijgbaar op CD (tegen onkostenvergoeding) maar kunnen ook direct vanaf deze “family”-website worden gedownload. Verder is uit ieder eBook het voorwoord op de website geplaatst zodat een eerste indruk over de behandelde thema’s kan worden gewonnen.  eBook 2 is in het Duits geschreven.

 

 

●  PDF - eBOOK 1 :

KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO

genealogie en etymologie van de K(C)am(m)erman(n)(s) - "family"

   

PDF - eBOOK 2 : 

IN MEMORIAM  ELISABETH  CLEMENS  1900 - 1990

Erinnerung an meine Mutter ELISABETH CLEMENS

leven en familie van (moeder) Elisabeth Clemens uit Buer i. W. / Vlissingen

Zie voor Clemens-genealogie / siehe für Clemens-Genealogie: 

www.elisabeth-clemens.beepworld.de

 

 

   

PDF - eBOOK 3 :

HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897 - 1974

Vaderlijke en voorvaderlijke reminiscenties aan een ver en waterrijk verleden

leven, familie en voorouders van (vader) Jan Willem Kamermans uit Vlissingen

 

   

PDF - eBOOK 4 :

BERNARDUS MICHIEL VERHEUL 1886 - 1963

Tussen Schelde - Loodsentraditie en Schelde -Scheepswerfglorie

leven, familie en voorouders van (oom) Bernardus Michiel Verheul uit Vlissingen

 

   

PDF - eBOOK 5 :

Die Welt meiner Grosseltern

De wereld van mijn grootouders

In diesem Buch geht es über meine deutschen Grosseltern Jacon Clemens und Sophie Clemens- Kemper sowie über meine niederländischen Grosseltern Josephus Franciscus Kamermans und Maria Catharina Kamermans-Pieters. Meine Mutter Elisabeth Kamermans-Clemens war das unnachahmbare Bindeglied zwischen beiden Familien

 

In dit boek gaat het over mijn Duitse grootouders Jacob Clemens en Sophie Clemens- Kemper aus Buer alsmede mijn Nederlandse grootouders Josephus Franciscus Kamermans en Maria Catharina Kamermans-Pieters uit Vlissingen. Mijn moeder Elisabeth Kamermans-Clemens was de de onnavolgbare schakel tussen beide families

 

 

 

 

 

In NL:

Sinds begin september 2014 zijn de eerste 4 boven genoemde PDF-ebooks ook als papierboeken in de "Zeeuwse Bibliotheek" te Middelburg te vinden.  Daar kunnen de boeken ook worden uitgeleend.

Begin juni 2015 heeft de gemeentearchivaris van Vlissingen medegedeeld dat deze 4 genealogische PDF-eBooks eveneens in het "Gemeentearchief Vlissingen" als papierboeken ("printboeken")  gearchiveerd zijn. Min of meer "voor altijd" dus en niet meer alleen digitaal: De 4 genealogische boeken over de familie Kamermans maken nu deel uit van de Vlissingse geschiedenis. En daar is Han Kamermans uitermate trots op.

 

Ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag had in de afgelopen weken interesse voor deze publicaties aangemeld en zo zijn de genealogische 4 boeken sinds 15 Augustus 2015 nu ook daar als papierboeken gearchiveerd. Evenzo zijn deze 4  boeken - in dezelfde electronische vorm zoals op de KCAMMERMANNS-"family"-website  - opgenomen in het Depot van Nederlandse Publiacties. En op deze dubbele opname is Han Kamermans natuurlijk nog trotser. In de KB-begeleidbrief staat o.a. geschreven:
 
"De door u gedeponeerde publicaties zullen blijvend deel uitmaken van het collectieve cultureel erfgoed van Nederland, zoals dat door de KB op verzoek van de Nederlandse overheid wordt verzameld .De publicaties worden onder optimale condities bewaard. De KB geeft bekendheid aan de gedeponeerde publicaties via de Nederlandse Bibliografie (www.kb.nl/nederlandsebibliogafie)..

In D:

Seit Anfang September 2014 sind die ersten 4 oben vermerkten PDF-eBooks auch als Papier-Bücher in der "Zeeuwse Bibliotheek" in Middelburg zu finden. Dort können die Bücher gegebenenfalls auch ausgeliehen werden.

Anfang Juni 2015 hat der Stadtarchivar von Vlissingen mitgeteilt, dass diese 4 genealogischen PDF-eBooks gleichfalls als Papierbücher ("Printbücher") im "Stadtarchiv Vlissingen" ("Gemeentearchief Vlissingen") archiviert worden sind. Mehr oder weniger "für immer"  und nicht mehr nur digital: Die 4 genealogischen Bücher über die Familie Kamermans sind somit Teil der Vlissinger Geschichte. Und darauf ist Han Kamermans sehr stolz.

 

Auch die Koninklijke Bibliotheek in Den Haag hatte in den vergangenen Wochen ihr Interesse angemeldet und so sind seit dem 15. August 2015 die 4 genealogischen Bücher dort jetzt auch als Papierbücher archiviert worden. Zusätzlich sind die Bücher - in ähnlicher elektronischer Form wie auf der KCAMMERMANNS-"family"-Website - aufgenommen worden im "Depot van Nederlandse Publicaties" . Und auf diese doppelte Aufnahme ist Han Kamermans natürlich ganz besonders stolz.
 

 

 

 

Terug naar HOME